Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

ÚJV Řež, a.s., Česká geologická služba a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pořádají 3. ročník odborného semináře

Zachycování a ukládání CO2 
v podmínkách ČR

 

Tento seminář k problematice zachycování a ukládání CO2 navazuje na předcházející dva semináře k problematice výzkumu CCS v České republice uskutečněné v letech 2011 a 2013.

Hlavním cílem stávajícího semináře je seznámit odbornou veřejnost s výsledky dosaženými v rámci řešení výzkumných projektů TA02020205 – „Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro podmínky v ČR“ a TA03020405 - "Vývoj a optimalizace metodik pro výzkum bezpečnostních barier pro ukládání CO2 jako jednoho ze základních způsobů snižování obsahu skleníkových plynů v atmosféře". Oba projekty jsou řešeny s účelovou podporou formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatelem dotace je Technologická agentura České republiky prostřednictvím Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Seminář si současně klade za cíl zprostředkovat výměnu poznatků a informací s dalšími výzkumnými pracovišti a institucemi zabývajícími se problematikou CCS v České republice, diskutovat stav řešení zachycování a ukládání CO2 ve světě a v neposlední řadě seznámit s vnímáním CCS z pohledu státních orgánů, do jejichž gesce problematika CCS náleží.

Datum konání

čtvrtek 27. listopadu 2014
8:30 - 16:30 h

Registrace

Zájemce o účast prosíme o vyplnění přihlášky a její zaslání e-mailem na adresu jana.smutna@ujv.cz do 7. 11. 2014.

Formulář přihlášky ke stažení

Místo konání

Konferenční centrum ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

 


Doprava

Vlak
Linka S4, odjezd Praha, Masarykovo nádraží: 7:40 (směr Kralupy nad Vltavou), příjezd Řež: 8:02

Autobus
Linka 371, odjezd Praha, Kobylisy (metro): 7:00 / 7:50, příjezd Husinec, Řež, závod: 7:23 / 8:13

Kontaktní osoby

Ing. Olga Ubrá, DrSc., ÚJV Řež, a. s.
olga.ubra(at)ujv.cz

RNDr. Vít Hladík, MBA, Česká geologická služba
vit.hladik(at)geology.cz

Ing. Jana Smutná, ÚJV Řež, a. s.,
jana.smutna(at)ujv.cz

První oznámení
Přihláška
Program semináře
Anotace příspěvků

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa