Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

Novinky 2010

13-12-2010

CCS dostalo zelenou pro začlenění do kjótského mechanismu CDM

Klimatičtí vyjednavači shromáždění na 16. konferenci stran (COP16) Mezinárodní konvence OSN o změně klimatu (UNFCC) se dohodli na základních principech začlenění technologie CCS mezi tzv. Mechanismy čistého rozvoje (CDM) v rámci Kjótského protokolu. To umožní realizovat vyspělým zemím projekty CCS v rozvojových zemích a získávat za to emisní kredity. Pomocná technická skupina SBSTA byla pověřena vypracováním pravidel pro bezpečnou realizaci projektů CCS. Jednání budou pokračovat na příštím klimatickém summitu v JAR v prosinci 2011. Rozhodnutí COP16 je k dispozici na webu UNFCC.

Více informací...

01-12-2010

Rumunsko druhou zemí 'Nové Evropy' s demonstračním projektem CCS

Rumunsko je po Polsku druhou zemí z regionu střední a východní Evropy, která oficiálně oznámila záměr realizovat demonstrační projekt CCS. Rumunský projekt, který se bude ucházet o evropskou podporu v rámci mechanismu NER300, byl oficiálně zahájen 1. prosince 2010 v rámci Rumunského národního dne v Bruselu. Technologie CCS bude uplatněna v elektrárně Turceni v župě Oltenia - regionu s největší koncentrací výroby a spotřeby energie.

Více informací...

17-11-2010

Evropská infrastruktura pro CCS mezi prioritami nového sdělení EK

Evropská komise zveřejnila 17. listopadu Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a názvem 'Priority energetické infrastruktury pro období po roce 2020 - program pro integrovanou evropskou energetickou síť'. Kapitola 2.4 zmiňuje evropskou infrastrukturu produktovodů pro CO2, která se při rozsáhlejší implementaci CCS stane nezbytností. Příloha 4.2 pak toto téma rozebírá podrobněji; v závěru jsou formulována příslušná doporučení. Plné znění Sdělení je k dispozici na stránkách Evropské komise.

Více informací...

09-11-2010

Zveřejněna první výzva NER300

Evropská komise zveřejnila první výzvu k předkládání návrhů demonstračních projektů CCS a inovativních obnovitelných zdrojů energie, které se chtějí ucházet o podporu z tzv. rezervy pro nové účastníky trhu (NER) v rámci evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Pro účely podpory vybraných projektů bude uvolněno 300 miliónů povolenek, které budou prodány na trhu prostřednitvím Evropské investiční banky.

Více informací ...

30-09-2010

Projekt CO2NET EAST ukončen

Po 4 letech úspěšného fungování byl 30. září 2010 projekt CO2NET EAST oficiálně ukončen. Řada rozběhnutých aktivit však bude pokračovat, včetně provozu těchto internetových stránek. Můžete se tedy i nadále těšit na novinky z oboru CCS, které vám budeme pravidelně přinášet na této adrese. 

15-07-2010

Workshop o geologickém ukládání CO2 se uskuteční 13. září 2010 v Praze

Česká geologická služba a International Research Institute of Stavanger pořádají 13. září 2010 v rámci česko-norského výzkumného projektu TOGEOS (Towards geological storage of CO2 in the Czech Republic) workshop zaměřený na problematiku geologického ukládání CO2. Workshop je určen všem zájemcům o problematiku CCS a geologického ukládání CO2. Účast je bezplatná; registrace zájemců se uzavírá 18. srpna.

Více informací   Pozvánka

15-07-2010

Evropská komise zveřejnila podpůrné dokumenty k evropské směrnici o geologickém ukládání CO2

Schůzka zainteresovaných stran nad pracovní verzí podpůrných dokumentů ke směrnici EU č. 2009/31/EC o geologickém ukládání CO2 se konala 15. července 2010 v Bruselu. Byly na ní prezentovány a diskutovány čtyři podpůrné dokumenty, které mají pomoci členským státům při implementaci směrnice do národní legislativy do června 2011. Dokumenty jsou nyní předmětem veřejné diskuze a připomínkového řízení; konečná verze by měla být schválena v listopadu 2010.

Dokumenty jsou dostupné na www stránkách Evropské komise.

22-06-2010

Evropská komise schválila pravidla pro monitorování a vykazování emisí CO2 při použití CCS

Evropská komise (EK) schválila 8. června 2010 pravidla pro monitorování a vykazování emisí v rámci zachytávání, transportu a geologického ukládání CO2. Existence těchto pravidel je podmínkou pro začlenění CCS do 3. fáze evropského systému emisního obchodování (ETS) v letech 2013-2020. Oxid uhličitý, který bude prokazatelně zachycen a uložen do geologického prostředí, bude v rámci ETS považován za nevypuštěný.

Rozhodnutí EK - plné znění

31-05-2010

EU je připravena poskytnout miliardy eur na financování demonstračních projektů CCS a inovativních obnovitelných zdrojů energie

Evropská komise (EK) a členské státy se dohodly na způsobu, jak použít 300 miliónů emisních povolenek z tzv. rezervy pro nové účastníky trhu (NER300) v rámci evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) pro financování demonstračních projektů CCS a inovativních OZE. EK předá 300 mil. povolenek Evropské investiční bance, která je zpeněží na sekundárním trhu a získané finance převede vybraným projektům v jednotlivých členských státech. První výzva k podávání návrhů projektů se očekává v časném létě 2010; v prvním kole by mělo být podpořeno 8 projektů CCS a 34 projektů OZE.

Více informací

31-05-2010

Letní škola geologického ukládání CO2

Londýnská Imperial College a evropský projekt CO2ReMoVe organizují v termínu 11.-16. července 2010 letní školu na téma geologické ukládání CO2. Škola je bezplatná, přihlášky je možno podávat do 7. června.

Více informací

Zpět na nejnovější

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa