Česká geologická služba
Úvodní stránka > Novinky > Text aktuality
Přihlášení

Aktualita

CCS hraje významnou roli v nové britské strategii dekarbonizace

18. března 2021

Britská vláda vyhlásila novu průmyslovou dekarbonizační strategii, která vychází z tzv. 10bodového Plánu pro zelenou průmyslovou revoluci a která má za cíl přivést britský průmysl ke klimatické neutralitě do roku 2050. CCS je významnou součástí této strategie, převážně jako součást nízkouhlíkových / bezemisních průmyslových klastrů.

Autor: Vít Hladík

Související odkazy

Více informací

Průmyslová dekarbonizační strategie Velké Británie