Česká geologická služba
Úvodní stránka > Novinky > Text aktuality
Přihlášení

Aktualita

eu flag

European Green Deal - Zelená dohoda pro Evropu

13. prosince 2019

Evropská komise zveřejnila 11. prosince 2019 sdělení "European Green Deal" neboli "Zelená dohoda pro Evropu" - ambiciózní návrh souboru politik a opatření, která by měla zajistit, aby se Evropa stala se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Cíle obsažené ve sdělení byly následně schváleny Evropskou radou, tedy hlavami států a vlád jednotlivých členských zemí. Jediné Polsko si vyjednalo výjimku. Navržená opatření se postupně budou měnit v konkrétní kroky ve formě nových smluv, dohod, směrnic a nařízení, ale i podpůrných nástrojů, pobídek a grantů. Zelená dohoda mimo jiné zmiňuje i podporu rozvoje a prvních komerčních aplikací nových, "průlomových" technologií v horizontu 2030, přičemž jako prioritní oblasti uvádí "čistý" vodík, palivové články a ostatní alternativní paliva, skladování energie a zachytávání, ukládání a využívání uhlíku.Více informací a příslušné dokumenty lze najít na stránkách Evropské komise (viz odkaz níže).

Autor: Vít Hladík

Související odkazy

Více informací