Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology)

 

Authors: Kordule V

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 81, issue 4; pages: 277 - 304; Received 17 February 2005; Accepted in revised form 4 December 2006;

Keywords: Bohemia, Middle Cambrian, trilobites, new taxa, biostratigraphy,

full text (PDF, 1.35 MB)

Export to RIS

 

Abstract

A revision of ptychopariid trilobites from the Middle Cambrian of central Bohemia is presented. With a few exceptions, they were previously referred only to Ptychoparia striata. Three genera are recently distinguished: Ptychoparia Hawle &Corda, 1847, Ptychoparioides Růžička, 1940, and Mikaparia gen. nov. Seven species are described: three are revised, four are new, and two is left in open nomenclature; their stratigraphical ranges and significance are discussed. A new stratigraphical subdivision of the Middle Cambrian of the Skryje-Týřovice area is suggested, including three assemblage zones and three barren zones. Four substrate and bathymetrically controlled trilobite associations are recognized in the Skryje-Týřovice area.

References

Barrande, J. 1852. Systeme silurien du centre de la Boheme. Iere partie: Recherches paleontologiques. I. Crustacés. Trilobites. Praha, Paris.

Chlupáč, I. 1993. Geology of the Barrandian. A field trip guide. Senckenberg-Buch 69. Frankfurt am Main.

Chlupáč, I., Fatka, O., Prokop, R.J. & Turek, V. 1998. Výzkum klasické paleontologické lokality „Luh“ ve skryjském kambriu. Journal of the Czech Geological Society 43(3), 169–173.

Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. 1992. Paleozoikum Barrandienu (kambrium–devon). 292 pp. Ústřední ústav geologický, Praha.

Emmrich, H.F. 1839. De trilobitis. Dissertatio petrefactologica. Berolini.

Fatka, O. 1998. Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany, 67–72. In Cílek, V. (ed.) Příroda Brd, Publication OÚ Příbram.

Fatka, O. 2000. Das Mittlere Kambrium bei Jince, Tschechische Republik, 21–23, 49–50, 244. In Pinna, G. & Meischner, D. (eds) Europäische Fossillagerstäten. Springer.

Fatka, O. 2005. Geologická stavba, 30–44. In Cílek, V. (ed.) Střední Brdy. MZe ČR, MŽP ČR, ČSOP Příbram a Kancelář pro otázky ochrany přírody a krajiny Příbram, Příbram.

Fatka, O. 2006. Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram–Jince Basin: Historical review. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 47(1–4), 53–61.

Fatka, O. & Kordule, V. 1992. New fossil sites in the Jince Formation. Věstník Českého geologického ústavu 67(1), 47–60.

Fatka, O., Kordule, V. & Szabad, M. 2004. Stratigraphical distribution of Cambrian fossils in the Příbram–Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic). Senckenbergiana lethaea 84(1/2), 367–389.

Havlíček, V. 1971. Stratigraphy of the Cambrian of Central Bohemia. Sborník geologických věd, Geologie 20, 7–52.

Havlíček, V. 1980. Development of Palaeozoic basins in the Bohemian Massif (Cambrian–Lower Carboniferous). Sborník geologických věd, Geologie 34, 31–65.

Havlíček, V. 1992. Příbramsko-jinecká pánev, 28–55. In Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. Paleozoikum Barrandienu (kambrium–devon). Ústřední ústav geologický, Praha.

Havlíček, V. 1994. 13. Cambrian. In Klomínský, J. (ed.) Geological Atlas of the Czech Republic, Stratigraphy. Czech Geological Survey, Praha.

Havlíček, V. 1998. Cambrian, 20–38. In Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. Palaeozoic of the Barrandian. Czech Geological Survey, Praha.

Hawle, I. & Corda, A.J.C. 1847. Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten. Abhanglungen Köningliche Böhmische Gesseschaft für Wissenschaft 5, 117–292.

Henningsmoen, G. 1952. Early Middle Cambrian Fauna from Rogaland, SW Norway. Norsk geologisk Tidskrift 30, 13–32.

Horný, R. & Bastl, F. 1970. Type specimens of fossils in the National Museum Prague. Trilobita. Vol. 1. 354 pp. Národní muzeum, Praha.

Hupé, P. 1955. Classification des Trilobites. Annales de Paléontologie 41, 91–325.

Jaekel, O. 1901. Beitrage zur Beurteilung der Trilobiten. Th. I. Zeitschrift der deutsche geologische Gesseschaft 53(1), 133–171.

Jahn, J.J. 1896. Uber die geologischen Verhaltnisse des Kambrium von Tejřovitz und Skrej in Böhmen. Jahrbuch der Keiserischen-köninglinchen geologischen Reichanstalt 45, 641–790.

Jarka, J. 1940. Příspěvek k poznání stratigrafie skryjských břidlic cß’2. Věstník Královské české společnosti nauk, 1–17.

Kafka, J. & Perner, J. 1907. Výlet do českého kambria. Vesmír 36, 276–277, 291–293.

Kettner, R. 1923. Kambrium skrejsko-tejřovické a jeho okolí. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 3, 1–63.

Kettner, R. 1946. Některé problémy českého algonika a kambria. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 13, 41–67.

Kettner, R. & Kodym, O. 1919. Nová stratigrafie Barrandienu. Časopis Musea Království českého 93, 48–57.

Klomínský, J. (ed.) 1994. Geological Atlas of the Czech Republic, Stratigraphy. 17 pp. Czech Geological Survey, Praha.

Kordule, V. 1996. Importance of some less known fossiliferous localities for the stratigraphy of the Jince Formation in the Bohemian Middle Cambrian. Věstník Českého geologického ústavu 71(1), 37–49.

Kordule, V. 1999. New data about paradoxid trilobites from Middle Cambrian of Central Bohemia. Věstník Českého geologického ústavu 74(1), 17–25.

Kukal, Z. 1971. Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandian area (Central Bohemia). Sborník geologických věd, Geologie 20, 53–100.

Lefebvre, B. & Fatka,O. 2003. Palaeogeographical and palaeoecological aspects of the Cambro-Ordovician radiation of echinoderms in Gondwannan Africa and peri-Gondwannan Europe. Palaeoceanography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 195, 73–97.View article

Levi-Setti, R. 1993. Trilobites (second edition). 342 pp. University Chicago Press, Chicago.

Lorenz, T. 1906. Beiträge zur Geologie und Paläontologie von Ostasien unter besonderer Berücksichtigung der Provinz Schantung in China, Th. II. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesseschaft 58, 1–57.

Mergl, M. & Šlehoferová, P. 1990. Middle Cambrian inarticulate brachiopods from Central Bohemia. Sborník geologických věd, Paleontologie 31, 65–104.

Moore, R.C. 1959. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part O, Arthropoda 1. 560 pp. Geological Society of America & University of Kansas Press, Lawrence, Kansas & Boulder, Colorado.

Pek, J. & Vaněk, J. 1989. Index of Bohemian Trilobites. Krajské Muzeum Olomouc, 1–68.

Pompeckj, J.F. 1896. Die Fauna des Cambriums von Tejřovic und Skrej in Böhmen. Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt 45, 495–615.

Prantl, F. 1941. O nalezišti kambrických zkamenělin „pod trním“ u Skryjí. Věda přírodní 20(4), 118–120.

Prantl, F. 1947. O nalezišti zkamenělin Pod hruškou v skryjsko-týřovickém kambriu. Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu rakovnického 32, 53–58.

Prantl, F. 1952. Život českých pramoří. 390 pp. Česká akademie věd a umění v Praze, Přírodovědecké vydavatelství, Praha.

Prokop, R. 1989. Zkamenělý svět. 275 pp. Práce, Praha.

Přibyl, A. 1953. Seznam českých trilobitových rodů. Knihovna Ústředního ústavu geologického 25, 1–80.

Přibyl, A. & Jarka, J. 1946. Profil nejmladšími vrstvami skryjsko-týřovického kambria v okolí Vosníku a naleziště Pod hruškou. Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky 21, 286–290.

Richter, R. 1940. Trilobiten der ältesten kambrischen Fauna Böhmens von Tejřovitz (Kamenná Hůrka). Neues Jahrbuch für Mineralogie, Ref. III., 1033.

Richter, R. & Richter, E. 1941. Die Fauna des Unter-Kambriums von Cala in Andalusien. Abhandlungen Senckenbergische naturforschung Gesellschaft 455, 1–90.

Růžička, R. 1940. Trilobiti nejstarší české kambrické fauny od Týřovic z Kamenné hůrky. Rozpravy I. třídy české akademie 49, 1–12.

Růžička, R. 1944. O některých význačných trilobitech skryjského kambria. Věstník Královské české společnosti nauk, Třída matematicko-přírodovědecká, 1–26.

Sternberg, K. 1825. Übersicht der in Böhmen dermalen bekannten Trilobiten. Verhandlungen der Gesselschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, 3, Beilage B, 69–86.

Šnajdr, M. 1958. Trilobiti českého středního kambria. Rozpravy Ústředního ústavu geologického 24, 1–280.

Šnajdr, M. 1982. Bohemian representatives of the trilobite genera Conocoryphe Hawle–Corda and Parabailiella Thoral. Časopis pro mineralogii a geologii 27(1), 1–9.

Šnajdr, M. 1983. Revision of the trilobite type material of I. Hawle and A.J.C. Corda 1847. Sborník Národního muzea 39, 129–212.

Šnajdr, M. 1986. Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu. Časopis Národního muzea, Řada B 155(1–2), 21–29.

Šnajdr, M. 1990. Bohemian Trilobites. 265 pp. Czech Geological Survey, Praha.

Valíček, J. & Szabad, M. 2002. Revision early Middle Cambrian trilobite fauna from Central Bohemia. Palaeontologia Bohemiae 8, 75–98.

Vaněk, J. & Valíček, J. 2001. New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites. Palaeontologia Bohemiae 7(1), 1–49.

Vokáč, V. 1997. Middle Cambrian benthic assemblage in the Skryje Shale (Jince Formation) at Terešovská Huť (District of Rokycany, Czech Republic). Palaeontologia Bohemiae 3(6), 15–19.