Za gejzíry a bizony do Yellowstonského národního parku

Fotografie: Jaroslav Aichler, jun., Jeseník & Text: Jaroslav Aichler, Česká geologická služba 

Yellowstonský národní park v severním Wyomingu představuje největší hydrotermální oblast na naší planetě. Yellowstone byl místem katastrofálních vulkanických erupcí před dvěma a následně 1,3 miliony let. Při zatím poslední erupci, která proběhla před 630 tis. lety, došlo k částečnému vyprázdnění magmatického krbu. Po kolapsu jeho pláště vznikla gigantická kaldera pokrývající plochu více než 48 x 72 km. Intenzita poslední erupce zhruba 1000krát přesáhla výbuch Svaté Heleny v roce 1980. Vulkanický krb ležící nad horkou skvrnou je stále aktivní a poskytuje teplo pro hydrotermální jevy v parku.

Dnešní vzhled krajiny parku byl dotvořen opakovaným kontinentálním zaledněním. Ledovcová jezírka, eratika a hojné morény dokládají jeho přítomnost. Při posledním zalednění, které skončilo před ca 14 000 lety, ledový příkrov pokryl střed dnešního parku. Díky přítomnosti horkých pramenů a dalších termálních prvků však docházelo k rychlému tání ledovce a k ukládání mocných štěrkových sedimentů, tvořících lokálně až pahorky (Porcupine Hills). Yellowstonský park byl vyhlášen Kongresem Spojených států v roce 1872 jako vůbec první národní park na světě. Vedle vlastních projevů hydrotermální činnosti a živé přírodě jsou předmětem ochrany v Yellowstonském rovněž unikátní geologické formace, včetně Velkého Yellowstonského kaňonu. Yellowstonský park leží především na území státu Wyoming, ale jeho hranice zasahují i na území Montany a Idaho. V poslední době byly hranice parku rozšířeny s ohledem na živočichy, kteří tam žijí a vznikl tzv. Greater Yellowstone Ecosystem (blíže viz český National Geographic, listopad 2003).
Milióny návštěvníků ročně mají v parku příležitost vidět přibližně 10 000 gejzírů a horkých pramenů, bahenní sopky (mudpots) a fumaroly v přírodním prostředí. Po parku s dobře vyřešenou infrastrukturou je možno se pohybovat autem a autobusem, na kole či pěšky po vytyčených trasách a chodnících, v zimě pak též na lyžích nebo, dost nepochopitelně, na sněžných skútrech.

Další informace o Yellowstonském národním parku:


Fotografie

Kliknutím na text vyvoláte v levém okně příslušnou fotografii

Foto 1  Jižní vstup do Yellowstonského národního parku ve státě Wyoming.

Foto 2  Gejzír Old Faithful (Starý věrný) fontánového typu je nejznámější atrakcí parku (oblast Upper Geyser Basin). V intervalu kolem 88 minut (časové rozpětí 45–120 minut) vyvrhuje 14 až 32 tisíc litrů horké vody do výšky 30–55 m. Své jméno dostal již při Washburnově expedici v roce 1870, která objevila Yellowstone a na zakladě její zprávy byl Kongresem vyhlášen za první národní přírodní park.

Foto 3  Pohyb v okolí gejzíru Old Faithful (Upper Geyser Basin – oblast s největší koncentrací gejzírů na světě) umožňuje síť udržovaných turistických stezek a chodníků.

Foto 4  Gejzír Grotto kuželového typu leží asi asi 1,5 km sz. od gejzíru Old Faithful. Je aktivní zhruba každých sedm hodin a tryská vodu a páru do výšky kolem 3 m.

Foto 5  Termální jezírko Morning Glory Pool (asi 2 km sz. gejzíru Old Faithful) je již od roku 1880 oblíbeným místem návštěvníků, kteří ho však svým vandalismem téměř zničili. Vhazováním tun mincí, kamenů, odpadků a klacků došlo k omezení cirkulaci vody a tím ke snížení teploty a rozvoji žlutých bakterií, které se šíří ke středu vývěru.

Foto 6  Hojné gejzíry jsou rovněž v oblasti Fountain Paint Pot (Lower Geyser Basin). Díky nestabilnímu podloží tvořenému glaciálními štěrky a náchylnosti oblasti k zemětřesením zde dochází k zániku a vzniku nových hydrotermálních jezírek a vývěrů.

Foto 7  Jedno z termálních jezírek v oblasti Fountain Paint Pot.

Foto 8  Vedle gejzírů, fumarol a termálních jezírek je možno v oblasti Fountain Point Pot vidět i bahenní sopky (mudpots). Bahno je tvořeno kaolinitem, vznikajícím působením kyselých hydroterm na podložní ryolity.

Foto 9  Údolí Velkého Yellowstonského kaňonu (Grand Canyon of Yellowstone) leží při severním okraji kaldery. Má délku 32 km a dosahuje hloubky 240 až 360 m. Řeka Yellowstone se zde zařezává do mladých ryolitů (stáří 0,59 Ma), zbarvených hydrotermálními alteracemi.

Foto 10  Dolní vodopád (Lower Falls) je svou výškou 93 m nejvyšším stupněm na řece Yellowstone.

Foto 11  Horní vodopád (Upper Falls) je vysoký „jen“ 33 m, ale v jeho okolí můžete obdivovat kuželovité skály tvořené vulkanity.

Foto 12  Černé jezírko (Black Pool) získalo své jméno od tmavých mikroorganizmů, které původně v termálním jezírku žily. V pozadí Yellowstonské jezero – největší vysokohorské jezero v Severní Americe (360 km2), ležící v nadmořské výšce 2357 m n. m. (oblast West Thumb Geyser Basin). Výzkumy severní části jezera zjistily na jeho dně existenci mladých kalder a přítomnost hojných kuželovitých útvarů výšky až přes 30 m tvořených překvapivě diatomity. Pohled na jezero ze satelitu.

Foto 13  Bludný balvan velikosti malého domu zanechal ledovec před ca 80 tis. lety při severní hranici parku.

Foto 14  Výchoz sloupcovitě odlučného čediče (Junction Butte basalt) na bázi mocné lávové polohy spočívající zde na fluviálních sedimentech (silnice nedaleko Overhanging Cliff).

Foto 15  Horké mamutí prameny (Mammoth Hot Springs). Leží severně od kaldery, ale jsou zásobovány termální energií podle rozsáhle zlomové zóny běžící k S z oblasti Norris Geyser Basin. Impozantní pohled na stupně Hlavní terasy od jihu.

Foto 16  Dtto. Aktivní travertinové terasy, kterým barvu dávají termofilní mikroorganismy – bílé nebo žluté barvy odpovídají nejteplejším pramenům, zatímco oranžově nebo hnědě zbarvují travertin mikroorganismy, kterým se daří v chladnějších minerálních vodách.

Foto 17  Dtto. Severní svah Hlavní terasy je tvořen různě zbarveným polohami travertinu.

Foto 18  Pohled z hlavní terasy Horkých mamutích pramenů na Mammoth Hot Springs Junction – turistické centrum a sídlo správy parku.

Foto 19  Při jízdě autem je třeba dávat pozor na bizony, kteří volně přecházejí silnice v parku. Na záběru jsou patrny zbytky lesa zničeného před několika lety rozsáhlým požárem, ale přirozeně nahrazovaného novým porostem. Kosmické snímky parku po požáru v roce 1988 .

Foto 20  Kolony aut s turisty bizonům v pastvě zjevně nevadí.