Extranet   Databßze stratigrafickÚho ŔlenýnÝ
Databßze stratigrafickÚho ŔlenýnÝ - seznam     strom

Omezte prosÝm po×adovanou polo×ku volbou nýkterÚho kritÚria, p°Ýpadný ji nalistujte nÝ×e, a zvolte ji klikem na odkaz kˇdu. M¨×ete tÚ× u×Ýt hledßnÝ stromem. Seznam ji× pou×itřch kˇd¨ pro tuto polo×ku je k dispozici napravo od nÝ ve formulß°i pod tÝmto oknem. NeznßmÚ stß°Ý je SXY.

     EratÚm 
     ┌tvar 
     OddýlenÝ 
     SuboddýlenÝ 
SXKEN kenozoikum     
SXPAL paleozoikum     
SXARC archaikum     
SXKAL kaledonskÚ stß°Ý vyv°elin     
SXKAD kadomskÚ stß°Ý vyv°elin     
SXY neznßmÚ stß°Ý     
SXQ kenozoikum, kvartÚr    
SXP kenozoikum, paleogÚn    
SXK mezozoikum, k°Ýda    
SXR paleozoikum, perm    
SXD paleozoikum, devon    

ěßdky - 10