Intranet   GEOČR50 legenda Nápověda
-*

Mapa 1233 - Plzeň, legenda č. 765

Barva:765
               Hornina
Typ horniny:vulkanit
Hornina:bazalt, bazaltandezit, tuf
Popis:bazalt, andezitobazalt, tufy
               Chronostratigrafie
Eratém:proterozoikum
Útvar:neoproterozoikum
Oddělení:
               Litostratigrafie
               Regionální zařazení
Soustava:Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast:středočeská oblast (bohemikum)
Region:Barrandien
Jednotka:proterozoikum Barrandienu
Subjednotka:kralupsko-zbraslavská skupina