Obchodní název: liberecká žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: porfyrická
Barva: šedorůžová
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Hrubozrnná až velkozrnná s vyrostlicemi růžových až světle červených ortoklasů(obrůstány často bělavým plagioklasem), s našedlým křemenem a tmavým biotitem, většinou homogenní, místy tmavé šmouhy a uzavřeniny, světlé pegmatitové skvrny. Bývá řídce a pravidelně rozpukána (někdy porušena strmě ukloněnými tektonickými zonami)-tak ji lze vylamovat i ve velkých blocích.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

liberecká žula