Obchodní název: mšenský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: monomiktní
Barva: šedobílá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Šedobílý, často žlutě ( okrově ) až hnědorezavě šmouhovaný nebo skvrnitý, jílové minerály vyplňují interklastický prostor formou dotykového tmelu kolem zrn (obsah 3 obj. % horniny
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.