Obchodní název: liberecká žula

Minerál % cca % od % do Popis
amfibol         akcesorické množství (do 1 %)  
apatit         akcesorické množství (do 0,5%)  
biotit          
křemen          
K-živec          
muskovit         akcesorické množství (do 1%)  
plagioklas          
zirkon   ,2        

Liberecká žula výbrus  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)  
Liberecká žula Zkřížené nikoly  
Výbrus liberecké žuly při nezkřížených a zkřížených nikolech. Zvětšeno 10x. Šedavé vyrostlice K-živce, světlý křemen a hnědozelený biotit. Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)