ASGI  DATABÁZE ARCHIVU ZPRÁV A POSUDKŮ Česká geologická služba

Záznam

Hlavní signaturaGF FZ006473
Všechny signatury(GF FZ006473)
DepozitPraha - Kostelní
NázevZávěrečná zpráva o vyhledávacím vrtu Vrbka - 1
AutorDOSTÁLEK, Jaromír; GURYČA, Ivan; HOLINKA, K.; THONOVÁ, Hedvika
Odpov. řešitel
Rok vydání1996
Řešitelská org.Moravské naftové doly, a.s., Hodonín
LokalitaVrbka
OkresKroměříž
Mapa GKM33107BD
Mapa ZM25313
Téma01/B07; 08/P01; 14/O00
Deskriptorypsamity; psefity; petrografie; karpatská neogenní předhlubeň; tektonika; plyny; geochemie; luminiscence; vrtný profil; devon; miocén-spodní; paleozoikum; stratigrafie; biostratigrafie; ochrana přírody; litologie; kolektory; matečné horniny; ropo-plynonosné struktury; čerpací zkoušky; fyzikální vlastnosti hornin; laboratorní zkoušky hornin; těsnící zeminy; karotáž
AnotaceVrtem Vrbka - 1 byly ověřeny vhodné kolektory a výrazné indicie zemního plynu, nebyly však nalezeny těžitelné zásoby zemního plynu
Evidenční č.
Počet stran26
Příl. vol/veváz.14
Blokováno do
Odblokující org.
Číslo úkoluJ21-93-0006/1-2-205-3708-1
Volná hesla
Geografie
Poznámka
SkenAno
El. přílohaNe
Č. ASG (MFN)142758
© 2017 ČGS, ver. 0.9 20.2.2017