ASGI  DATABÁZE ARCHIVU ZPRÁV A POSUDKŮ Česká geologická služba

Záznam

Hlavní signaturaGF FZ001064
Všechny signatury(GF FZ001064)
DepozitKutná Hora
NázevPrůzkum cihlářských surovin - Blovice. Stav ke dni 30.6.1955
AutorKOLLERT, A.; VESELÝ, J.
Odpov. řešitel
Rok vydání1955
Řešitelská org.Nerudný průzkum, Brno
LokalitaBlovice
OkresPlzeň - jih
Mapa GKM33088AA; M33088AC
Mapa ZM22114
Téma08/P01; 13/J03; 19/K01
Deskriptoryspraš; hlína; kvartér Českého masívu; eluvia; eolické sedimenty; odběr vzorků; geologický profil; vrtný profil; kopané sondy; vrtané sondy; fotodokumentace; proterozoikum; mapa geologická; výpočet zásob; mapa bloků zásob; břidlice jílovitá; cihlářské suroviny; škodliviny; technologické zkoušky; štěrkopísek; hydrogeologie ložisek nerostných surovin; měřické podklady; úložné poměry hornin
AnotaceGeologický průzkum zjistil, že surovinová základna je pro rekonstrukci místní cihelny nedostatečná jak množstvím zásob, tak jejich kvalitou (malá plasticita i pevnost, značné množství buližníkového štěrku). Surovina je použitelná jen k výrobě málo jakostních plných nemrazuvzdorných cihel. Další průzkumné práce se nedoporučují. Vypočtené zásoby činí 469 746 m(3) v kat. BB.
Evidenční č.
Počet stran16
Příl. vol/veváz.139/0
Blokováno do
Odblokující org.
Číslo úkoluJ425/754-55
Volná hesla
Geografie
Poznámka
SkenAno
El. přílohaNe
Č. ASG (MFN)123018
© 2017 ČGS, ver. 0.9 20.2.2017