ASGI  DATABÁZE ARCHIVU ZPRÁV A POSUDKŮ Česká geologická služba

Mapové listoklady

Mapa na této stránce umožňuje vyhledání mapových listokladů. Číslo mapového listu ZM (Základní mapy) je do vyhledávacího formuláře ASGI možno zadat ve formátu 23-112 nebo 23112. Číslo mapového listu GK (Gauss-Krűger mapy) je nutno případně doplnit nulou uprostřed (u druhé skupiny číslic) tak, aby výsledný formát obsahoval vždy pět číslic, tj. např. M-33-078-D-d nebo M33078DD.


© 2017 ČGS, ver. 0.9 20.2.2017