Intranet   Digitální mapový archiv

Mapová aplikace umožňuje vyhledávat v Mapovém fondu Archivu ČGS v Praze a ve fondu Báňských map Archivu v Kutné Hoře.

Mapový fond Archivu ČGS:
umožňuje vyhledávat tištěné a rukopisné mapy mapující Českou republiku a bývalé Československo a také tištěné mapy z celého světa (všechny státy Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie). Zahraniční i české tištěné mapy různého obsahu a různých měřítek jsou z velké části doplněny tištěnými vysvětlivkami nebo doprovodným materiálem. Ty je možné dohledat v samostatné vyhledávající části doplňky k mapám. Zpracované mapy mohou i nemusejí být vázané k listokladům. Tematicky jsou zastoupeny především mapy geo-vědního obsahu (např. geologické, ložiskové, geofyzikální, tektonické, ale i další). Mapový fond je postupně digitálně zpracováván a tato aplikace umožňuje v těchto případech zobrazení náhledu ve formátu gif. Detailnější zobrazení a kopie je možné získat v badatelně v archivu ČGS (viz kontakty).

Archiv báňských map Kutná Hora:
zpřístupňuje originály i kopie rukopisných a tištěných map, plánů a náčrtů s báňskou tématikou na území České republiky od 16. do 20. století.. Mezi tzv. kmenové fondy patří fondy signaturních řad: MA-A a MA-B; M -„Muziczka“; R - zlatodolu Roudný u Vlašimi; RD - Revírního báňského úřadu v Kutné Hoře; RDKH -Rudných dolů, s.p. v Kutné Hoře-Kaňku; MA-F - fotokopie map; S - kopií map z různých zdrojů a fond map ve Středisku dokumentace ložisek zlata v Jílovém u Prahy.
Do skupiny cizích fondů patří báňské mapy vybraných institucí a archivů ČR. V současné době jsou veřejnosti přístupné záznamy map Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, Moravského zemského archivu v Brně a Státního oblastního archivu v Zámrsku. Mapové dokumenty dalších archivů se zpracovávají a budou zpřístupňovány postupně. V případě zájmu o skeny ve vyšší kvalitě, popř. publikování těchto map je nutné vždy kontaktovat zdrojový archiv! Protože báňské mapy mají svá specifika, lze je vyhledávat i v samostatné aplikaci umístěné na webových stránkách ČGS.