CGS Digitální mapový archiv Digitální mapový archiv
O archivu ČGS  Rychlé hledání  Podrobné hledání  Doplňky k mapám  Mapa ČR  [ENG] English

Digitální mapový archiv představuje unikátní kolekci tištěných i rukopisných geovědních map z celého světa. Naleznete zde mapy z nejrůznějších geologických oborů v různých měřítkách a součástí sbírky jsou také mapy věnované báňské tematice na území ČR z období 16.-20. století.

Pro vyhledání požadovaného mapového díla použijte ovládací tlačítka Rychlé vyhledávání či Podrobné vyhledávání v horní liště. Výsledek vyhledávání nabídne informace o mapě, grafický náhled a případné doplňky k mapě (např. zprávy, vysvětlivky, legenda, geologický řez). Doplňky k mapám lze vyhledávat také samostatně prostřednictvím ovládacího tlačítka Doplňky k mapám v horní liště. Ovládací tlačítko Mapa ČR, umožňuje pracovat nad interaktivní vyhledávací mapou ČR (podle lokality, správní jednotky anebo přímým zákresem v mapě). Všechny odpovídající archivní mapy jsou vázány k území ČR a jsou opatřeny bibliografickým popisem a zobrazovacím náhledem.

Obsah Digitálního archivu

Mapy rukopisné
Vztahují se především k území České republiky a jsou většinou doplněny doprovodným materiálem (jako např. samostatný geologický řez, legenda, stratigrafická kolonka).

Mapy tištěné
Zahrnují všechny státy Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie. Dostupné jsou mapy různého obsahu (např. geologické, ložiskové, geofyzikální, tektonické) a různých měřítek. Z velké části jsou doplněny tištěnými vysvětlivkami.

Mapy s báňskou tematikou
Originály i kopie rukopisných a tištěných map, plánů a náčrtů s báňskou tematikou na území České republiky v období 16.-20. století. Součástí kolekce jsou i náhledy báňských map patřící do fondů spolupracujících institucí a archivů ČR. V současné době jsou veřejnosti přístupné mapy Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, Moravského zemského archivu v Brně a Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Mapové doplňky
Tvoří doprovodný materiál k mapě a usnadňují její interpretaci - např. textové vysvětlivky, samostatný geologický řez, mapová legenda či stratigrafická kolonka.

Originály map jsou k zapůjčení v badatelně Archivu ČGS (Kostelní 26, Praha 7) nebo v Archivu báňských map Kutná Hora. Zde je možné i pracovat s digitálními rastrovými soubory kvalitnějšího rozlišení a zobrazení. Současně je možné i pořídit kopie části nebo celé mapy na základě ceníku -
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/archivy

Kontakty

Ing. Katarína Černá, katarina.cerna at geology.cz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742204

Mgr. Jolana Šanderová, jolana.sanderova at geology.cz
Archiv báňských map Kutná Hora
Dačického nám.11,
284 01 Kutná Hora
tel.: +420327313248


(C) 2015-2017 ČGS, ver. 1.1 - 03.04.2018