Soutěž k Roku Země

Soutěž > Vyhlášení výsledků
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Vyhlášení výsledků

Pátého května byl na veletrhu Svět knihy Praha 2007 slavnostním vyhlášením vítězů ukončen první ročník výtvarné soutěže Můj kousek Země, organizované Vydavatelstvím ČGS. Soutěže se zúčastnilo více než 1000 dětí z 81 českých škol. (Všech 1081 prací je zveřejněno na webovských stránkách www.geology.cz/soutez, včetně vybraných literárních komentářů a vítězů soutěže). V rámci předávání cen v zaplněném sále Rosteme s knihou dr. Veronika Štědrá informovala přítomné rodiče s dětmi o plánovaných akcích při příležitosti Mezinárodního roku planety Země 2008. Proběhl zde rovněž výtvarný workshop pod vedením MgA. Heleny Neubertové a Terezy Juřinové.

Nejzdařilejší práce byly vystaveny u veletržního stánku Vydavatelsví ČGS a také publikovány na pohlednicích. Jejich zakoupením přispěli kupující na podporu chovu leguána nosorohého, jejž Česká geologická služba, prozatím na rok, adoptovala. Výtěžek z pohlednic, ale také nových vystřihovánek pravěkých živočichů a omalovánek, jejichž autorkou je Iva Vyhnánková, bude věnován i na další bohulibé akce, zaměřené především na popularizaci věd o Zemi. Vzhledem k tomu, že akce vzbudila velký zájem veřejnosti (objevují se dokonce četné dotazy na 2. ročník soutěže), plánujeme další výstavy a kromě sady pohlednic se oceněná díla objeví také v kalendáři pro rok Země 2008.