:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Rizika infiltračních oblastí a zón ochrany zdrojů léčivých a minerálních vod


Názevrizika pro infiltrační oblasti a zóny ochrany zdrojů léčivých a minerálních vod (kontaminace hnojivy, bodové a liniové zdroje potenciální kontaminace, ropovody, zdrojovody, rizika z dopravy a přepravy a výrobních technologií apod.)
Popisnevyčleńovat jako geohazard, nevhodné

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Omezujetěžbu nerostných surovin
Ohrožujechráněné území

Rizikovost jevu

Právní rámec

Podpora v legislativěVyhláška 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírod-ních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmí-nek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje

Databáze starých ekologických zátěží

Použitelnoststejné jako pro horninové prostředí
Vlastník zdrojeMŽP ČR
Obor zdrojeGeochemie

Sestavil: Kadlecová, Burda, Čurda
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability