:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

zásypové a rekultivační materiály


Názevpotenciální rizika při použití zásypových a rekultivačních materiálů - antropogenní sediment
Popispři nedodržení správných technologických postupů porušení stability - (nepravidelné sedání, sesuvy v případě násypů), zvýšená prašnost - obdobně jako u staveb
Laický popispři nedodržení správných technologických postupů porušení stability - (nepravidelné sedání, sesuvy v případě násypů), zvýšená prašnost - obdobně jako u staveb
Nebezpečíohrožením provozu na komunikacích
Problémyporušením stability staveb
Důsledkysesuvy, zvlnění povrchu komunikace
Co dělatdodržovat správné technologické postupy při stavbě - zejména zkutnění a odvodnění staveb

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; liniové stavby; vodní eroze; výsypky; záplavy; svahové pohyby; přívalové povodně; větrná eroze
Souvisejicí procesyv případě prašnosti - zdravotní rizika v případě sesuvů - škody na majetku

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy
Ohrožujestavby; zdraví obyvatel

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkapoužití nevhodné technologie

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni

Časový charakter

Frekvence výskytůdosud v ČR žádná zjištění, výjimku představují náspy komunikací - nedostatečné zhutnění, sesuvy v důsledku přívalových deš´tů a povodní
Délka trváníkrátkodobý jev, v případě nepravidelného sedání - dlouhodobý jev )např. dálniční tělesa)

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalprovozovatel komunikací
Metody monitoringuvizuální pravidelné prohlídky komunikací

Informační zdroje

Získávání informacíprovozovatel komunikací, stavební firma
Detailní informaceprovozovatel komunikací

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Použitelnostzákladní data
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Geochemie povrchových vod ČR

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie; Hydrogeologie

SEZ - systém evidence kontaminovaných míst

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeGeochemie

Geochemické zátěže plošného rozsahu v půdách

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeČGS ?
Použitelnost zdrojeantropogenní Pb, Hg, Ni, Cr a Cd.
Obor zdrojePedologie; Geochemie

Mapa celkových obsahů As, Be, Cg, Pb, a Zn v půdách, 1:200 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:200000
Vlastník zdrojeVÚMOP
Použitelnost zdrojeneobsahuje koncentrace výše uvedených prvků v nivních půdách podél toku Labe, neboť tyto půdy jsou zatíženy především antropogenní kontaminací z průmyslových závodů nacházejících se podél toku Labe
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojePedologie; Geochemie

Haldy

Použitelnostjeden z podkladů
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeInženýrská geologie

Hydrogeologická data

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeHydrogeologie

Sestavil: Godány, Kadlecová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability