:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Kontaminace ovzduší prachem při těžbě


Názevkontaminace ovzduší prachem při těžbě (silikóza)

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje


Sestavil: ?
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability