:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Odkaliště po těžbě uhlí


Názevodkaliště po těžbě uhlí (potenciální nabohacení TK, rizika prašnosti a proniku toxických látek do organismů respirací, rizika pro podzemní a povrchové vody)
Popisv případě řádného nezabezpečení stability hrází odkaliště hrozí protržení hrází, přívalová vlna a bahnotoky potenciální průsaky srážkových či povrchových vod mohou vyplavovat z tělesa odkaliště zdraví škodlivé látky do povrchových případně podzemních vod po vyschnutí odkaliště, pokud není rekultivováno, hrozí větrem šíření prachu do okolí
Laický popisv případě řádného nezabezpečení stability hrází odkaliště hrozí protržení hrází, přívalová vlna a bahnotoky potenciální průsaky srážkových či povrchových vod mohou vyplavovat z tělesa odkaliště zdraví škodlivé látky do povrchových případně podzemních vod po vyschnutí odkaliště, pokud není rekultivováno, hrozí větrem šíření prachu do okolí
Nebezpečípři dodržování správných technologických postupů a monitoringu odkaliště je nebezpečnost nepatrná
Problémypři šíření kontaminace větrem a vodou - zdravotní potíže protržení hráze - škody na majetku a životech
Co dělatdostatečně se informovat o území, ve kterém žiji, sledování územních plánů, úřední desky
Co NEdělatnekoupat se v odkališti

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; úpravny, výroba, průmysl; odkaliště
Souvisejicí procesystabilita svahů odkaliště, podmáčení okolního terénu zdravotní potíže

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán; ochranu přírody; zřizování staveb a zařízení
Ohrožujepodzemní voda; stavby; povrchová voda; zdraví obyvatel; půda, horninové prostředí
Poznámkastavby v případě jejich existence pod hrází odkališť

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkanezabezpečení, nevhodné rekultivace

Právní rámec

Podpora v legislativě Zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb.

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastizpracování uhlí, např. elektrárna Prunéřov, Chvaletice
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko

Časový charakter

Frekvence výskytův případě havárií
Délka trváníprotržení hráze - krátkodobá v případě šíření kontaminace vodou a větrem - dlouhodobý jev

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalprovozovatel odkaliště, případně majitel pozemku
Metody monitoringuanalýzy vod, měření úrovně hladin povrchových a podzemních vod, měření průtoku povrchových vod, pokud se vyskytují v bezprostředním okolí, měření prašnosti, monitoring stability hráze odkaliště

Informační zdroje

Získávání informacístátní správa včetně ČIŽP
Detailní informacestátní správa včetně ČIŽP

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Hydrogeologické mapy ČR, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojeHydrogeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Geochemie povrchových vod ČR

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie; Hydrogeologie

Vodohospodářské mapy, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeVÚV
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeHydrogeologie

Databáze starých ekologických zátěží

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeMŽP ČR
Obor zdrojeGeochemie

ZABAVOD (vodohospodářské mapy, vektorové, linie toků, nádrže, kilometráž řek, rozvodnice atd.)

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeHydrogeologie

Hydrogeologická data

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeHydrogeologie

Sestavil: Godány, Kadlecová, Burda
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability