:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Pozůstatky po těžbě ropy


Názevkontaminované horninové prostředí po těžbě ropy (nezlikvidované staré těžební a průzkumné vrty na ropu a plyn atd., ohrožení podzemních a povrchových vod)
PopisPo historické těžbě ropy a kondenzátů zejména v tradiční oblasti vídeňské pánve a jižní části karpatské předhlubně stále zůstávají nezlikvidované nebo nedostatečně zlikvidované těžební a těžebně průzkumné vrty, které již nejsou využívány. Potenciální únik uhlovodíků mimo původní kolektorské horniny vlivem netěsností vystrojení vrtu a pronik i malého množství ropy a kondenzátu směrem k povrchu může ohrozit kvalitu značných objemů podzemní pitné a užitkové vody (méně vody povrchové). Skutečnost, že v daném regionu jsou zdroje kvalitní pitné vody deficitní, význam geogazardu podtrhuje.
Laický popisI přes postupné rušení dnes již nevyužívaných vrtů na ropu a plyn v tradičních oblastech těžby na jihu Moravy (zejména Hodonínsko)stále ještě existují takové vrty, kde odborná likvidace dosud neproběhla. Z těchto často historických technických zařízení může dojít vlivem technologických netěsností k úniku uhlovodíků.
NebezpečíÚnik uhlovodíků mimo oblast rozšíření původních kolektorů ohrožuje hlavně kvalitu podzemní pitné vody.
ProblémyI malé množství ropy kontaminuje a znehodnotí značné objemy pitné vody.
DůsledkyPovlaky (mastná kola) na ustálených hladinách (ve studnách, na vodních plochách). Změna chuťových parametrů vody.
Co dělatPodle rozsahu oznámit pozorovaný jev na příslušném obecním či městském úřadě nebo i policii ČR či hasičům.
Co NEdělatVyužívání kontaminovaných zdrojů pro přípravu nápojů a pokrmů.

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; tektonika; staré ekologické zátěže; plyny
Antropogenní pozn.Jde o geohazard smíšeného původu. Exogenní sedimenty s obsahem kerogenu (organické hmoty schopné generovat v teplotách nad 50 st. C uhlovodíky) se vlivem tektoniky dostanou do hloubek a zvýšené tepelné expozice endogenního původu. Následné procesy migrace a akumulace fluid s uhlovodíky a vznik ložisek ropy a kondenzátu podmiňují jejich antropogenní indikaci a osvojení. Posledním krokem opět antropogenního původu je nedostatečná nebo žádná likvidace již nepoužívaných vrtů.
Exogenní pozn.Vedle úniků uhlovodíků po těžbě existují i přirozené výrony plynu a ropy, zejména v oblasti karpatského flyšového pásma. V exogenních podmínkách v zónách aerace dochází k postupné degradaci uhlovodíků na metan, oxid uhličitý a vodu za přispění mikroorganismů.
Endogenní pozn.Tektonika měla a stále má vliv zejména na genezi uhlovodíků. Během subsidence sedimentů a jejich expozice vyšším teplotám dochází k transformaci organické hmoty sedimentů (kerogenu) na ropu a plyn, tektonika ovlivňuje i následné procesy migrace fuid obsahujících uhlovodíky.
Souvisejicí procesyZvýšená aktivita destruujících mikroorganismů využívajících ropné uhlovodíky jako zdroj potravy a energie.

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán
Ohrožujepodzemní voda; povrchová voda; zdraví obyvatel
PoznámkaRozhodujícím rizikem je ohrožení kvality podzemní i povrchové vody.

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkav případě úniku zejména ropných látek.

Právní rámec

Podpora v legislativěGeohazardy tohoto typu náleží mezi tzv. staré zátěže a byly a jsou postupně odstraňovány (likvidovány) za státní prostředky v rámci programů koordinovaných MŽP. Likvidacemi jsou obvykle pověřovány MND, a.s. Hodonín.

Rozšíření jevu

RozšířeníRegionalni(kraje, okresy)
Rizikové oblastioblast vídeňské pánve a karpatské předhlubně
Přesah do okolních státůRakousko; Slovensko
Nejbližší lokality modelovému územíneexistuje přímá souvislost

Časový charakter

Délka trváníod ukončení těžby uhlovodíků na dané lokalitě po likvidaci vrtu.
PoznámkaRizikovost se v čase snižuje v souvislosti s postupnou likvidací starých ropných nevyužívaných vrtů.

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Monitorován od1993
Jev monitoruje / monitorovalMŽP, MND Hodonín, a.s. (archív)
Metody monitoringuStaré záznamy o vrtných pracích a způsobech jejich likvidace, vzpomínky pamětníků, přímá pozorování.

Informační zdroje

Získávání informacíMŽP (ČGS Geofond ČR), MND, a.s.
Detailní informaceMŽP

Sestavil: Müller
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability