:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Nezabezpečené skládky, odvaly a odkaliště po těžbě rud


Názevnezabezpečené skládky, odvaly a odkaliště po těžbě rud (kontaminace povrchových a podzemních vod, zdravotní respirační rizika)
Popisskládky, odvaly a odkaliště mohou být při nedostatečném nezabezpečení zdrojem kontaminace podzemních, případně povrchových vod v důsledku neustále probíhajících chemických pochodů v tělesech skládek, odvalů, odkališť a jejich následného vymývání vodou
Laický popisskládky, odvaly a odkaliště mohou být při nedostatečném zabezpečení zdrojem kontaminace podzemních, případně povrchových vod v důsledku neustále probíhajících chemických pochodů v tělesech skládek, odvalů, odkališť a jejich následného vymývání vodou, nevhodná rekultivace - prašnost
Nebezpečív případě nedostatečného zabezpečení a monitoringu hrozí pomalé dlouhodobé působení
Problémykontaminace životního prostředí zdravotní potíže
Důsledkyaž při dlouhodobém účinku zdravotní potíže
Co dělat mít povědomí o bezprostředním okolí, ve kterém žiji, sledování územních plánů, sledování úřední desky v případě existence skládky, odvalu atd. informovat se o stavu životního prostředí na příslušném odboru životního prostředí státní správy
Co NEdělatnepořizovat si pozemek, či zahradu v území, kde jsou staré ekologické zátěže, jinak si zjistit dostatek informací o aktuálním stavu životního prostředí

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; úpravny, výroba, průmysl; odkaliště; zvětrávání; vodní eroze; výsypky; záplavy; zemědělská činnost; přívalové povodně; staré ekologické zátěže; zkrasovatění; skládky
Souvisejicí procesypotenciální kontaminace podzemních a povrchových vod, prašnost - zdravotní potíže v případě havárie porušení stability, přívalová vlna, bahnotok

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán; zřizování staveb a zařízení
Ohrožujepodzemní voda; povrchová voda; zdraví obyvatel

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkadostatečného nezabezpečení a nevhodné rekultivace

Právní rámec

Podpora v legislativěVyhláška 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylme-tanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Vyhláška 381/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastinapř. odkaliště po těžbě rud u Chvaletic, Mydlovary
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko; Vsetínsko

Časový charakter

Frekvence výskytův případě havárie
Délka trváníroky až desítky let

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalzpravidla provozovatel řízených skládek a odkališť, případně majitel pozemku pokud má monitoring nařízen státní správou
Metody monitoringuanalýzy vod, půd, půdního vzduchu, vzduchu na základě rozhodnutí státní správy
Historicky významné výskytyhaldy v okolí Kaňku, odkaliště po těžbě rud u Chvaletic

Informační zdroje

Získávání informacíČGS, staré ekologické zátěže jsou v evidenci informačním systému státní správy, na webstránkach VÚV-SEZ
Detailní informaceČIŽP, státní správa Zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb.

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Hydrogeologické mapy ČR, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojeHydrogeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Skládky

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeOstatní

Geochemie povrchových vod ČR

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie; Hydrogeologie

Litogeochemická databáze ČR

Použitelnostzákladní data
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie

Vodohospodářské mapy, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeVÚV
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeHydrogeologie

SEZ - systém evidence kontaminovaných míst

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeGeochemie

ZABAVOD (vodohospodářské mapy, vektorové, linie toků, nádrže, kilometráž řek, rozvodnice atd.)

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeHydrogeologie

Geochemické zátěže plošného rozsahu v půdách

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeČGS ?
Použitelnost zdrojeantropogenní Pb, Hg, Ni, Cr a Cd.
Obor zdrojePedologie; Geochemie

Geochemická měření (1996-2004) - databáze

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Použitelnost zdroje1996 - 2004 Geomin družstvo, Jihlava na základě smlouvy s Ministerstvem hospodářství ČR, od roku 1997 s Ministerstvem životního prostředí ČR.
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeochemie

Rekultivace

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeOstatní

Haldy

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeInženýrská geologie

Hydrogeologická data

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeHydrogeologie

Sestavil: Godány, Kadlecová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability