:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Prosedání spraší


Názevprosedání spraší
PopisProces zhroucení makropórovité struktury spraší a náhlého zmenšení jejich objemu v důsledku jejich provlhcení. Na povrchu vznikají nepravidelné trychtýřovité deprese, dochází k sedání a poruchám staveb.
Laický popisRelativně tvrdé horniny se vlivem protékající vody (např. z okapů či z prasklého potrubí, kanalizace) oslabí a poklesnou.
NebezpečíNebezpečnost spočívá v tom, že až do nasycení vodou se prosedavé spraše chovají jako dobré základové půdy i pro náročnčjší objekty, které však po provlhčení (náhlá změna režimu podzemních vod, porucha vodovodu, zatékání) zpravidla podlehnou úplné destrukci.
ProblémyPoruchy staveb, v krajním případě jejich demolice
DůsledkyThliny na domech, poklesy.
Co dělatNutný inženýrskogeologický pr?zkum navrhovaných staveb !
Co NEdělatZapezpe?it základy proti nadm?rnému provlh?ení.

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zřizování staveb a zařízení
Ohrožujestavby; kulturní a historické památky; pozemky

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaVe smyslu ČSN 73 1001 se za prosedavé považují ty zeminy, jejichž pórovitost n>40% a vlhkost w<12%. Nutno stanovit koeficient prosedavosti Imp (zkouška neporušeného vzorku v oedometru).

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastiOkolí Brna, polabí, hodonínsko
Přesah do okolních státůSlovensko

Časový charakter

Frekvence výskytůnepravidelně
Délka trvánídlouhodobý neviditelný proces, k vlasnímu jevu dojde náhle

Monitoring jevu

Informační zdroje

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Sledované prvkyrozsah spraší
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Sledované prvkyrozšíření spraší
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Mapy IG rajonování a vysvětlivky, 1:25 000

Sledované prvkyfyzikální vlastnosti hornin a zemin, zatřídění dle norem
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeInženýrská geologie

Mapy inženýrskogeologického rajonovaní ČR

Sledované prvkyf
Měřítko1:50 000
Vlastník zdrojeČGS
Typ datmapa
Forma zpracovánípapír
Pokrytí zdrojeRegionální
Pokrytí modelových oblastíÚstecko

Sestavil: Kycl
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability