:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Vodní eroze


Názevvodní eroze (laterální, hloubková, plošná, zpětná eroze a abraze)
PopisVodní eroze je rušivá činnost vody na horninový podklad. Projevuje se jednak na svazích s málo odolným podkladem jako účinek dešťového ronu ("plošná eroze"), jednak v korytě jako "zpětná", "hloubková" a "boční eroze" vlastního toku. Zpětná a hloubková eroze působí převážně v horním toku a formuje strmé svahy údolí ve tvaru písmene "V" nebo v případě zpětné eroze vodopády či jiné stupně na spádové křivce toku. Boční eroze působí hlavni ve středním a dolním toku a vytváří meandry a břehové nátrže. "Abraze" je rušivá činnost na březích vodních nádrží, způsobená vodním příbojem a vlnobitím.
Laický popisVodní eroze je rušivá činnost vody na horninový podklad. Projevuje se jednak na svazích s málo odolným podkladem jako účinek dešťového ronu ("plošná eroze"), jednak v korytě jako "zpětná", "hloubková" a "boční eroze" vlastního toku. Zpětná a hloubková eroze působí převážně v horním toku a formuje strmé svahy údolí ve tvaru písmene "V" nebo v případě zpětné eroze vodopády či jiné stupně na spádové křivce toku. Boční eroze působí hlavni ve středním a dolním toku a vytváří meandry a břehové nátrže. "Abraze" je rušivá činnost na březích vodních nádrží, způsobená vodním příbojem a vlnobitím.
Nebezpečínáhlé destrukční působení na horninový podklad a objekty
Problémydestrukce komunikací a infrastruktury, obytných domů a jiných objektů v těsné blízkosti vodních toků, degradace lesní a zemědělské půdy
Důsledkyčerstvě obnažené zemské povrchy bez vegetačního krytu
Co NEdělatplošné odlesňování v horských oblastech,

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; zvětrávání; vodní eroze; výsypky; záplavy; lesní hospodářství; zemědělská činnost; svahové pohyby; přívalové povodně
Souvisejicí procesybleskové/přívalové povodně, plošné záplavy, intenzivní deště, agradace sedimentů

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zemědělskou činnost; zřizování staveb a zařízení ; hospodářské využití lesa
Ohrožujelesní porost; život obyvatel; stavby; zemědělské kultury/úroda; kulturní a historické památky; zemědělská půda (bonita); technologie a infrastruktura; pozemky; půda, horninové prostředí

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkaprobíhá ve zranitelných oblastech

Rozšíření jevu

RozšířeníCelorepublikove
Rizikové oblastizemědělské oblasti s intenzivní orbou, horní a střední úseky vodních toků, plošně odlesněná území v oblastech tvořených především málo zpevněnými sedimenty, horské svahy, břehy velkých vodních nádrží
Přesah do okolních státůRakousko; Slovensko; Německo; Polsko
Výskyt v modelových územích projektuPřehrada Šance; Ústecko; Vsetínsko

Časový charakter

Frekvence výskytůpolyfázový až epizodický vývoj za vyšších vodních stavů a intenzivních srážek
Délka trváníkomplexní krátkodobý až dlouhodobý proces
PoznámkaXXX

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Jev monitoruje / monitorovalVÚstav zemědělských a potravinářských informací Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Česká geologická služba
Metody monitoringuopakované letecké snímky, satelitní snímky, přímá měření "in situ" (morfometrické metody), mapy erozní účinnosti deště
Historicky významné výskytypovodně 1997 na Moravě povodně 2002 na Vltavě

Informační zdroje

Získávání informacíSprávy jednotlivých povodí Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Ústav zemědělských a potravinářských informací Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Česká geologická služba ČVUT-fakulta stavební
Detailní informacehttp://www.vumop.cz/ http://www.vuv.cz/ http://www.cgu.cz/

Mapy: využití území v povodí, hranice zemědělských pozemků, faktoru erodovatelnosti, faktoru ochranného vlivu vegetace, faktoru erozní účinnosti deště

Vlastník zdrojeČVUT-fakulta stavební (katedra hydromeliorací a krajiného inženýrství)
Typ datmapa
Forma zpracovánípapír
Pokrytí zdrojeCelá ČR
Obor zdrojeOstatní; Inženýrská geologie; Pedologie

Sestavil: Baroň
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability