:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Zemětřesení


Názevzemětřesení tektonického původu
PopisZemětřesení vznikající na zlomech, zdrojem je nestabilita tektonických bloků nebo desek zemské kůry.Tlaky horninových masívů mohou vyvolat velmi rychlé pohyby, které způsobí krátkodobé otřesy.Seismická energie se šíří od místa vzniku (hypocentra) celým prostředím po vlnoplochách všemi směry.Vznikají seismické vlny, které se liší svými vlastnostmi např. rychlostí a frekvencí. Velikost zemětřesení popisuje jednak intenzita (účinek na stavby, osoby a okolní přírodu), jednak magnitudo (fyzikální veličina stanovená z amplitudy zaregistrovaného seismického signálu).
Laický popisTektonické zemětřesení vzniká v oblastech současných pohybů horninových masívů podél zlomů.
NebezpečíOtřesy mohou způsobit škodu na budovách, vyvolávají skalní řícení popř. sesuvy půdy.
ProblémyEkonomické škody, popř. ohrožení zdraví obyvatel. Následkem mohou být i změny režimu podzemních i povrchových vod nebo jejich kontaminace.
DůsledkyPohyb zemského povrchu, pohyb objektů. Poškození staveb ? trhliny, opadávající omítka. Zvukový projev (hřmění).
Co dělatVyhledat bezpečné místo před padajícími předměty (v budově pod stolem, pultem nebo postelí, ve volném prostoru pozor na padající komíny, římsy, vysoké stromy nebo stožáry).

Geneze geohazardu

Příčinytektonika
Souvisejicí procesysesuvy,skalní řícení,tsunami, deformace zemského povrchu

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; těžbu nerostných surovin; zřizování staveb a zařízení
Ohrožujepodzemní voda; stavby; kulturní a historické památky; povrchová voda; zdraví obyvatel; technologie a infrastruktura; ložiska nerostných surovin

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaRiziko je dané velikostí zemětřesení.

Právní rámec

Podpora v legislativěČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb Vyhláška SÚJB 215/1997

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastizápadní Čechy, východní Čechy, severní Morava
Přesah do okolních státůNěmecko; Polsko

Časový charakter

Frekvence výskytůnepravidelná
Délka trváníkrátkodobé
Poznámkamožnost opakovaných otřesů v rojích (až několik měsíců)

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Monitorován od1927
Jev monitoruje / monitorovalSeismologická služba GFÚ AV ČR Praha
Metody monitoringuRegistrace na seismologických stanicích a vyhodnocení dat v národním datovém centru (lokalizace otřesu a určení jeho velikosti).

Informační zdroje

Získávání informacíGeofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Boční II/1401, 141 31 Praha 4.
Detailní informaceSeismologická služba GFÚ AV ČR Praha http://www.ig.cas.cz/seismika/seismika.php Tel: 267 103 111 Fax: 272 761 549 E-mail: gfu@ig.cas.cz

Katalogy regionálních seismických jevů

Sledované prvkyČas, lokalizace, velikost
Použitelnostseismicita, seismické ohrožení
Vlastník zdrojeGeofyzikální ústav AV ČR
Popis zdrojeKatalogy regionálních seismických jevů (cca do vzdálenosti 1100 km) jsou řazeny podle roků, dostupné jsou od r.1976.
Použitelnost zdrojeKatalogy jsou zpracovávány po uzavření kalendářního roku.
Typ dattext
Pokrytí zdrojeCelá ČR
Popis pokrytí zdrojeObsahuje registrované seismické jevy v ČR a okolních státech Evropy. Registrace je přímo závislá na velikosti jevu a vzdálenosti od nejbližší seismologické stanice.
Pokrytí modelových oblastíPřehrada Šance; Ústecko; Vsetínsko
WWW zdrojehttp://www.ig.cas.cz/seismika/katal_cz.php

Databáze zemětřesení EMSC

Sledované prvkyčas, lokalizace, velikost
Použitelnostseismicita, seismické ohrožení
Vlastník zdrojeCentre Sismologique Euro-Méditerranéen EMSC, Francie
Popis zdrojeDatabáze European-Mediterranean Seismological Centre. Registrovaná silná zemětřesení včetně ČR.
Použitelnost zdrojeOn-line
Typ datdatabáze
Pokrytí zdrojeRegionální
Popis pokrytí zdrojeCelosvětové pokrytí
WWW zdrojehttp://www.emsc-csem.org/

Databáze zemětřesení USGS

Sledované prvkyčas, lokalizace, velikost
Použitelnostseismicita, seismické ohrožení
Vlastník zdrojeU.S.Geology Survey
Popis zdrojeDatabáze registrovaných silných zemětřesení včetně území ČR.
Použitelnost zdrojeOn-line
Typ datdatabáze
Pokrytí zdrojeRegionální
Popis pokrytí zdrojeCelosvětové pokrytí
WWW zdrojehttp://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php

Sestavil: Skácelová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability