:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Sekundární interakce


Názevpřenosy rizik vznikajících z přirozeného horninového prostředí formou vzdálených sekundárních interakcí

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje


Sestavil: ?
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability