Encyklopedie Nápověda

uzavřenina  neboli inkluze jakákoliv substance uzavřená v druhé, např. 1. jehlice turmalínu uzavřené v krystalech křemene; 2. inkluze kapalin (voda, H2CO3, roztoky solí) nebo plynu (CO2), většinou v mikroskopických dutinkách, zejména v křemeni. Uzavřeniny obsahující současně např. kapalnou a plynnou fázi se zahřátím na určitou teplotu stávají homogenní (tj. zůstane jen jedna fáze); tato teplota (teplota homogenizace) odpovídá minimální teplotě, při níž daný minerál vznikl; 3. uzavřeniny uhlíku vzniklé segregací organické substance, např. v andalusitu; 4. uzavřeniny starších hornin v mladších magmatitech (xenolit).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

xenolit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007