Encyklopedie Nápověda

textura  způsob uspořádání součástek hornin a jejich vzájemné vztahy makroskopických rozměrů. U vyvřelých hornin je to např. kulovitá textura, pórovitá textura, polštářová textura, u sedimentů nejrůznější nerovnosti vrstevních ploch (např. čeřiny), skluzové a konvolutní textury, konkrecionární textura atd. (v. j. h. ). Hranice vůči viz struktuře je těžko definovatelná a oba termíny bývají někdy zaměňovány; v angloamerické terminologii se texturou rozumí struktura, a naopak.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007