Encyklopedie Nápověda

tepelný tok  (zemský) množství tepla, které projde jednotkou plochy na zemském povrchu za jednotku času; nejnižší hodnoty jeví oblasti prekambrických štítů, nejvyšší pak oblasti třetihorního vrásnění.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

štít

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007