Encyklopedie Nápověda

štěnovický granodiorit  těleso amfibolicko-biotitického granodioritu v jižním okolí Plzně, prorážející a metamorfující proterozoikum. Petrologicky blízký čisteckému plutonu.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007