Encyklopedie Nápověda

paleontologie  věda zabývající se studiem vyhynulého živočišstva i rostlinstva (syn. paleobiologie). Dělí se na fytopaleontologii (syn. paleobotanika, rostlinná paleontologie) a zoopaleontologii (syn. paleozoologie, živočišná paleontologie). Dílčí obor zaměřený na studium mikroskopických fosilií se nazývá mikropaleontologie (mikrozoopaleontologie, mikrofytopaleontologie).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

fytopaleontologie mikropaleontologie paleobotanika paleozoologie zoopaleontologie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007