Encyklopedie Nápověda

likvace  vznik dvou kapalných fází v magmatu-příkladem je odmíšení silikátové taveniny od taveniny sulfidické, jež pro svou větší hmotnost klesá ke dnu, popř. je injikována do okolí. Likvací vznikla likvační ložiska např. pyrhotinu, pentlanditu, magnetitu.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007