Encyklopedie Nápověda

kulovitá struktura (textura)  též sférická, orbikulární, je charakterizována kulovitým (koncentrickým, radiálním) uspořádáním nerostných částic. Zvláště nápadná je u orbikulárních granitoidů.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007