Encyklopedie Nápověda

krkonošsko-jizerské krystalinikum  patří k němu především ještědská, krkonošská a železnobrodská část, tvořené metamorfovanými sedimenty a vulkanity (prekambrium až silur), dále jizerské a krkonošské ortoruly a krkonošsko-jizerský pluton. Tento pluton má rozlohu asi 1 100 km2 (u nás téměř 700 km2) a je tvořen biotitickým granitem variského stáří. Granit se těží hlavně na Liberecku jako kvalitní kamenická surovina (tzv. liberecká žula). obr. 100.

Krkonošsko-jizerské krystalinikum

obr. Krkonošsko-jizerské krystalinikum

Obr. 100.  1 - niská rula, 2 - ještědské krystalinikum, 3 - rýchorské krystalinikum, 4 - leszczyniecká jednotka; F - Frýdlant, J - Ještěd, JG - Jelenia Góra (Polsko), L - Liberec, V - Vrchlabí, Z - Zawidóv (Polsko), ŽB - Železný Brod. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007