Encyklopedie Nápověda

křída (hornina)  nedostatečně zpevněný až drobivý, pórovitý a velmi jemnozrnný vápenec většinou bělavé barvy, o vysokém stupni čistoty (nad 90 % CaCO3). Na složení mořských kříd se podílejí zejména kokolit, planktonní foraminifery a další organické zbytky. Zvláště typické jsou křídy mezozoického stáří, které se ukládaly v mělkých pánvích (kolem hloubky 300 m nebo méně). Křídy často obsahují příměs glaukonitu, fosfátu a hojné rohovce (pazourek aj. - obr. 108). Vápence podobných fyzikálních vlastností i chemického složení se ukládaly i v některých jezerech, a to zejména chemickým nebo biochemickým srážením (vliv vodního rostlinstva) apod. ; tyto jezerní křídy často obsahují organické látky.

Sled vrstev křídy vícenásobně se opakující v uloženinách křídového

obr. Sled vrstev křídy vícenásobně se opakující v uloženinách křídového

Obr. 108.  Sled vrstev křídy (horniny) vícenásobně se opakující (v různě úplném vývoji) v uloženinách křídového stáří. Etretat, Francie. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kokolity

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007