Encyklopedie Nápověda

jaderné (jádrové) pohoří  část pásemného pohoří tvořená horninami spodní stavby (hlavně metamorfity a granitoidy), které původně tvořily dno sedimentačního prostoru. Západní Karpaty

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007