Encyklopedie Nápověda

inženýrskogeologická mapa  podává kromě základních geologických informací i údaje potřebné zvláště pro stavební činnost. Především jde o charakteristiku základových půd, o hloubku skalního podkladu (tomu slouží např. mapy sestavené proužkovou metodou - obr. 83), o vymezení územních celků nevhodných pro výstavbu apod. geologi inženýrskáTab. .

Zobrazování mocnosti pokryvu (zvláště půdního) proužkovou metodou

obr. Zobrazování mocnosti pokryvu (zvláště půdního) proužkovou metodou

Obr. 83.  - nahoře mapa, dole řez. Mocnost pokryvu, a tedy i hloubka skalního podkladu se vyjadřují rozdílnou velikosti pásků. Činí-li mocnost pokryvu např. 100 až 200 cm, vyjádří se skalní podklad v mapě jako úzké proužky, je-li 300 až 400 cm, vyjadřuje se malými úzkými obdélníky atd. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geologie

Na tento termín se odkazuje

geologie inženýrská

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007