Encyklopedie Nápověda

hronovsko-poříčský zlom  přesmyk s výškou skoku téměř 1 000 m, oddělující vnitrosudetskou pánev (SV) od hronovsko-poříčského příkopu (JZ).

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007