Encyklopedie Nápověda

hnití  rozklad organických látek za nedostatku vzdušného kyslíku; jde o anaerobní pochod, jímž vzniká zejména methan (CH4), čpavek (NH3) a sirovodík (H2S).

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007