Encyklopedie Nápověda

chebská pánev  nejzápadnější z podkrušnohorských pánví. Její výplň tvoří především miocenní uloženiny s důležitou hnědouhelnou slojí. Pleistocenního (?) stáří jsou kvalitní keramické jíly (Vonšov. Nová Ves). Významné františkolázeňské minerální prameny.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007