Encyklopedie Nápověda

aluvium  (aluviální sedimenty) usazeniny říčního původu o různé zrnitosti (od valounů až po jíly, popř. organický materiál). Hlubší frakce se ukládají především v říčních korytech (vrstvy čočkovitého tvaru), jemnozrnné sedimenty bývají typické zvláště pro říční nivy (sedimentace v době záplav). Říční sedimenty jsou zdrojem štěrku a písku, někdy i zlata, diamantů, kasiteritu aj.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

aluviální

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007